harmonia harmonia harmonia

HARMÓNIA  - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb  a útulok, Republiky 22, 010 01  ŽILINA

v zriaďovateľskej  pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

PRIJME DO ZAMESTNANIA

1. Zdravotná  sestra, zdravotnícky asistent  

Požadované vzdelanie :   ÚSO - zdravotnícke,  VŠ prvého stupňa, ošetrovateľstvo

Termín nástupu :             dohodou

Platové podmienky :       zákon 553/2003 Z. z.

Ďalšie predpoklady :

  • Ochota pracovať,
  • Pozitívny vzťah k starším a chorým ľuďom
  • Spoľahlivosť, vnútorná stabilita

Požadované doklady :

  • Profesijný životopis, kópie dokladov zamestnaní a vzdelania
  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2003 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene s doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Kontaktujte nás mailom ,  písomne či osobne :

  • Písomne  alebo osobne na adrese  : Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok, Republiky 22, 010 01 Žilina
  • Telefonicky: 041/562 21 27,   0903 155 775,