harmonia harmonia harmonia

 

                          

Strategická vízia

Víziou Harmónia- zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok je implementovať vo všetkých procesoch európske štandardy kvality poskytovania služieb a tým neustále zlepšovanie priaznivých podmienok pre plnohodnotný život prijímateľov sociálnych služieb.

 

Poslanie

Poslaním Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok je vytváranie podmienok pre plnohodnotný a harmonický život prijímateľov sociálnych služieb, podporovanie rozvoja schopností, zručností a vedomostí prijímateľa sociálnej služby, zachovanie jeho vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a vytváranie pozitívneho obrazu o každom prijímateľovi sociálnej služby smerom k nemu, smerom k ostatným prijímateľom sociálnej služby a smerom k verejnosti.

V oblasti útulku - Presadzovaním partnerského, individuálneho a aktívneho prístupu k prijímateľovi sociálnych služieb  s cieľom vedenia prijímateľa sociálnych služieb k spoluzodpovednosti, spolurozhodovaniu, splnomocňovaniu, približovaniu prijímateľom sociálnych služieb život v prirodzených podmienkach s cieľom pripraviť ich na samostatný, plnohodnotný život,  začlenenie sa do spoločnosti a objavenie hodnoty terajšieho, potencionálneho prínosu prijímateľa sociálnej služby pre spoločnosť.

 

           

Súvisiaci obrázok

    

  „ Máme dve ruky.      

   Jednu, aby sme stisli dlaň tým ,

   s ktorými kráčame  a druhú,

     aby sme dvíhali tých, ktorí padajú.“

                             

                                                         

      Naše   júlové    aktivity v skratke

  • 13.7.2018  Vysádzanie rastlín do mobilných záhradiek

  •  3.7.2018   Kulinoterapia

Fotografie z aktuálnych i starších akcií si môžete prezrieť v sekcii                                         

                                                    Fotogalérie

 

 

Zamestnanci hypermarketu TESCO v rámci firemného dobrovoľníctva zorganizovali

 

zbierku šatstva a hygienických potrieb pre ľudí bez domova

a v piatok 20. apríla ich doručili klientom  útulku. 

Za vecné dary úprimne ďakujeme zamestnancom a vedeniu

                   TESCO Hypermarket, Košická ul., Žilina.