harmonia harmonia harmonia

 

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Republiky 22, Žilina

 

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Republiky č. 22, Žilina poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení. Prijímateľmi sociálnej služby sú občania v dôchodkovom veku, občania s telesným, duševným, zmyslovým alebo kombinovaným postihnutím, alebo občania, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. 

  Zariadenie sa nachádza v centre mesta, v tesnej blízkosti pešej a obchodnej zóny. Vstup budovy zariadenia, všetkých obytných miestností, i do záhrady je bezbariérový. Areál je oplotený, v záhrade je drevený altánok a kaplnka, ktoré slúžia na príjemné posedenie.

  Kapacita zariadenia je 61 miest, z nich je  51 určených pre ženy a 10 pre mužov. 6 miest je určených pre poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, 25 v domove sociálnych služieb a 30 miest v špecializovanom zariadení. Sociálne služby sú poskytované formou  celoročného pobytu. Poskytujeme tiež podpornú sociálnu službu v jedálni zariadenia, v rámci ktorej sa môžu stravovať v jedálni zariadenia aj cudzí stravníci. Prijímatelia sociálnej služby sú ubytovaní v jedno, dvoj a trojlôžkových izbách. Miestnosti situované na južnej strane budovy majú aj balkóny.

     Samozrejmosťou v zariadení je ambulancia, kde pravidelne 1 krát za týždeň prichádza všeobecný praktický lekár, 1 krát do týždňa psychiatrička a 1 krát do mesiaca ortopéd a kožná lekárka. Prijímatelia sociálnej služby majú pre realizáciu osobných záujmových činností k dispozícii terapeutickú miestnosť, spoločenskú miestnosť s knižnicou, na každom oddelení je menšia spoločenská miestnosť s televízorom. Na prízemí zariadenia sa nachádza kaplnka, kde sa v nedeľu a vo sviatky slúžia sv. omše.