harmonia harmonia harmonia

 

 

Podporené projekty v roku 2017

Projekty podporené na prevádzke: Harmónia – ZpS, DSS, Ul. Republiky 22, Žilina

Schválené:

Nadácia SPP v grantovom programe Opora: Individuálny plán pre Eriku

Shválená suma: 1450,00 Eur

Hlavným cieľom bolo aktivizovať klientku pani Eriku s ochorením -  sklerózou multiplex . Zakúpením elektrického invalidného vozíka môže tráviť svoj voľný čas mimo zariadenia – samostatne sa dostane na výlet do mesta, parku ale aj na návštevu príbuzných. Po spoločnej dohode a v prípade záujmu je možné elektrický invalidný vozík zapožičať aj iným klientom zariadenia.

Schválené:

Dotácia z MPSVaR SR – Dotácia na rozvoj sociálnych služieb

Schválená suma: 6380,80 Eur

V rámci kvality poskytovaných sociálnych služieb pre prijímateľov sociálnej služby sme zakúpili na izby 5 ks polohovateľné postele, 10 ks skríň, 10 ks nočných stolíkov.

Pekné prostredie izby s funkčným nábytkom vytvára príjemné prostredie na život a zvyšuje kvalitu života seniorov.

       

 

Schválené:

Vecné dary pre prijímateľov sociálnej služby

Projekt Vianočný zázrak, ktorého cieľom je vianočné obdarúvanie osamelých/opustených seniorov v zariadeniach sociálnych služieb.  Cieľovou skupinou teda nie sú seniori, o ktorých rodina prejavuje záujem a navštevuje ich (a teda s najväčšou pravdepodobnosťou budú obdarovaní), ale seniori, ktorým nemá kto darovať vianočný darček. Myšlienkou je sprostredkovanie radosti a darčekov počas Vianoc je smerovaná aj pre starších ľudí, ktorí sú častokrát opustení a Vianoce nie sú pre nich časom radosti.

Meno

Vek

Prianie

Doručené, dňa

Alžbeta H.

73

Dámske papuče na zips č. 40 (2 páry)

doručené osobne 13.12.2017

Anna B.

86

Bavlnené tričko s dlhým rukávom č. 44

doručené osobne 19.12.2017

Anna P.

65

Fén s difuzérom

15.12. odovzdala darček osobne p. Papučová

Viera K.

70

Mletá káva + balíček dobošiek

doručené osobne 19.12.2017

Mária M.

76

Rádio

 nepodporené

Eva R.

68

Nočná košela - veľkosť L

15.12. odovzdala darček osobne p. Papučová

Pavel M.

63

Pánske hodinky s koženým remienkom, s väčšími číslicami

15.12. poštou, odovzdaný 18.12.2017 - p. Toman

Jana B.

64

Mobilný telefón s väčšími tlačidlami

doručený osobne - Diana Čornáková - 0918 490 205, Janke B. odovzdá osobne 27.12.2017

Mária K.

60

Biela blúzka s dlhým rukávom 4 XL + froté ponožky - svetlejšie farby (5 ks)

 nepodporené

Jozefína K.

89

Terapeutická bábika

doručené poštou 21.12.2017

Emil Š.

80

Menší vankúšik z pamäťovej peny (na podloženie pod krk - napr. 30x40 cm)

15.12. odovzdala darček osobne p. Papučová

Mária V.

80

Ročné predplatné  - Katolícke noviny

doručené poštou 22.12.2017

 

Projekty podporené na prevádzke: Harmónia – útulok, Hviezdoslavova 56, Žilina

Schválené :

Nadácia Pontis: Kvety skrášlia náš útulok

Schválená suma : 100,00 Eur

Cieľom projektu bolo skrášliť budovu nášho zariadenia s pomocou dobrovoľníkov a klientov zariadenia. Aktivita  pomohla klientom pri rozvoji pracovných zručností, naučili sa zodpovednosti pri pravidelnej starostlivosti o kvety.

Projekty žiadané cez OZ Žilinský Štart

Schválené projekty:

Nadácia SPP v grantovom programe Opora:  Individuálny rozvojový plán pre Jána N.

Schválená suma: 350,00 Eur

Hlavný cieľom bolo aktivizovať klienta, rozvíjať zručnosti, schopnosti, kreativitu. Nadobudnúť v ňom pocit užitočnosti, potrebnosti pre komunitu  a spoločnosť v ktorej žije. Ciele  stanovené v projekte boli splnené. Klient získal zručnosti pri práci s fotoaparátom, s PC, pri  maľovaní na plátno.

Nadácia Orange v programe Darujte Vianoce: Vianoce pre ľudí bez domova

Schválená suma: 325,00 Eur

Cieľom projektu bolo pripraviť pre ľudí bez domova štedrú večeru. Za pomoci zamestnancov sa nakúpili potraviny. Spoločne  pripravili večeru. Klienti strávili  príjemné chvíle v kruhu ľudí s rovnakým osudom.

 

 

Podporené projekty v roku 2016:

Projekty podporené cez OZ Žilinský Štart

Nadácia JT:

Názov projektu:  Terapeutické pomôcky pre OZ  Žilinský Štart

Schválená suma :  900,00 Eur

Od roku v 2010 máme v útulku zriadenú tvorivú dielňu, kde vyrábame parafínové sviečky. Nadácia JT nás podporila finančnými prostriedkami určenými na  materiál pre výrobu parafínových sviečok, aby sme aj naďalej mohli pokračovať vo výrobe sviečok.

 

Nadačný fond Slovak Telekom:

Názov projektu:  Arteterapia pre ľudí bez domova

Schválená suma: 500,00 Eur

Nadačný fond Slovak Telekomu nás finančne podporil na materiál na výrobu sviečok, ktorý  neustále potrebujeme k terapeutickej činnosti.  Pre pracovníkov útulku je veľmi dôležité udržať v chode tvorivú dielňu a rozvíjať pracovné návyky  klientov vo vyššom počte. Do činnosti zapracujeme inovatívnu výrobu sviečok z včelieho vosku.

 

Nadácia Orange:

Názov projektu: Vianočné sviatky  pre ľudí bez domova

Schválená suma: 250,00 Eur

Z projektu nadácie Orange nám boli schválené financie na vianočnú večeru pre ľudí bez domova. Naším cieľom je pripraviť večeru, vianočné posedenie s programom dňa. Klienti sa stávajú  neodmysliteľnou súčasťou vianočných príprav, čo im nesmierne pomáha v budovaní ich vnímania vlastnej hodnoty pre túto spoločnosť.