harmonia harmonia harmonia

Podporené projekty v roku 2016:

 

Projekty podporené cez OZ Žilinský Štart

Nadácia JT:

Názov projektu:  Terapeutické pomôcky pre OZ  Žilinský Štart

Schválená suma :  900,00 Eur

Od roku v 2010 máme v útulku zriadenú tvorivú dielňu, kde vyrábame parafínové sviečky. Nadácia JT nás podporila finančnými prostriedkami určenými na  materiál pre výrobu parafínových sviečok, aby sme aj naďalej mohli pokračovať vo výrobe sviečok.

 

Nadačný fond Slovak Telekom:

Názov projektu:  Arteterapia pre ľudí bez domova

Schválená suma: 500,00 Eur

Nadačný fond Slovak Telekomu nás finančne podporil na materiál na výrobu sviečok, ktorý  neustále potrebujeme k terapeutickej činnosti.  Pre pracovníkov útulku je veľmi dôležité udržať v chode tvorivú dielňu a rozvíjať pracovné návyky  klientov vo vyššom počte. Do činnosti zapracujeme inovatívnu výrobu sviečok z včelieho vosku.

 

Nadácia Orange:

Názov projektu: Vianočné sviatky  pre ľudí bez domova

Schválená suma: 250,00 Eur

Z projektu nadácie Orange nám boli schválené financie na vianočnú večeru pre ľudí bez domova. Naším cieľom je pripraviť večeru, vianočné posedenie s programom dňa. Klienti sa stávajú  neodmysliteľnou súčasťou vianočných príprav, čo im nesmierne pomáha v budovaní ich vnímania vlastnej hodnoty pre túto spoločnosť.