harmonia harmonia harmonia

 

                          

Strategická vízia

Víziou Harmónia- zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok je implementovať vo všetkých procesoch európske štandardy kvality poskytovania služieb a tým neustále zlepšovanie priaznivých podmienok pre plnohodnotný život prijímateľov sociálnych služieb.

 

Poslanie

Poslaním Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok je vytváranie podmienok pre plnohodnotný a harmonický život prijímateľov sociálnych služieb, podporovanie rozvoja schopností, zručností a vedomostí prijímateľa sociálnej služby, zachovanie jeho vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a vytváranie pozitívneho obrazu o každom prijímateľovi sociálnej služby smerom k nemu, smerom k ostatným prijímateľom sociálnej služby a smerom k verejnosti.

V oblasti útulku - Presadzovaním partnerského, individuálneho a aktívneho prístupu k prijímateľovi sociálnych služieb  s cieľom vedenia prijímateľa sociálnych služieb k spoluzodpovednosti, spolurozhodovaniu, splnomocňovaniu, približovaniu prijímateľom sociálnych služieb život v prirodzených podmienkach s cieľom pripraviť ich na samostatný, plnohodnotný život,  začlenenie sa do spoločnosti a objavenie hodnoty terajšieho, potencionálneho prínosu prijímateľa sociálnej služby pre spoločnosť.

 

           

Súvisiaci obrázok

    

  „ Máme dve ruky.      

   Jednu, aby sme stisli dlaň tým ,

   s ktorými kráčame  a druhú,

     aby sme dvíhali tých, ktorí padajú.“

                             

                                                         

      Naše májové aktivity v skratke

  • 14.5.2018    Vystúpenie FS-Čipčiar pri príležitosti  ,, Deň matiek ,, 

  • 14.5.2018    Kulinoterapia

  •   4.5.2018    Filmové popoludnie

  •   4.5.2018    Upratovanie  záhrady 

  •   2.5.2018    Na tom našom dvore rastie ... Máj, máj, máj zelený ... 

     Fotografie z aktuálnych i starších akcií si môžete prezrieť v sekcii                                         

                                                    Fotogalérie