harmonia harmonia harmonia

Kontakty:

Harmónia - ZpS, DSS a útulok
Republiky 22 
010 01 Žilina

Adresár mien a telefónne čísla ZpS, DSS a útulku:
Riaditeľka:                                       Mgr. Katarína Veselovská
                                                      041/562 49 43, 0905 585 406
E-mail riaditeľňa:                             ddzarep.veselovska@vuczilina.sk

Hlavná sestra:                                 041/562 37 63, 0904 502 022
                                                      Mgr. Renáta Samcová
E-mail:                                            ambulanciadss@centrum.sk

Ústredňa, sociálne pracovníčky:       Mgr. Jana Ďuranová, Mgr. Lenka Vrtílková
                                                     041/ 562 21 27, 0905 696 615
E-mail soc. oddelenie:                     ddzarep.socialne@vuczilina.sk

Ekonomické oddelenie:                  041/562 21 27
Ekonómka:                                   Ing. Mgr. Silvia Grinčová
E-mail ekonómka:                         ddzarep.grincova@vuczilina.sk
Účtovníčka:                                   p. Zuzana Šeligová
E-mail účtovníčka:                         ddzarep@vuczilina.sk

Personálno-mzdová pracovníčka:  041/562 21 27
                                                 p. Slávka Širancová
E- mail PaM:                              ddzarep.sirancova@vuczilina.sk

Stravovacia prevádzka:                 041/562 21 27
                                                  p. Alžbeta Ondrušová
E-mail:                                        ddzarep.ondrusova@vuczilina.sk


Útulok

Ul. Hviezdoslavova 56
010 01 Žilina
 
Telefónne čísla útulku:
Vedúci zariadenia:                          041/ 764 52 93, 0918 638 159
                                                    Mgr. Pavol Chrastina

Ústredňa, sociálne pracovníčky:    041/ 764 52 92
                                                  Mgr. Blanka Ondreášová, Mgr. Slávka Kurtová

Spoločný e-mail:                          dd.dss.utulok@stonline.sk
 
Občianske združenie Žilinský Štart - zriadené pri útulku 
Pre darcov o poskytnutie finančného príspevku, ktorý bude použitý pre ľudí bez domova uvádzame číslo účtu:
Číslo účtu: Otpbanka 11998486/5200

Ďakujeme!